"தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்." வாழ்க வளமுடன் !

Tuesday, November 21, 2006

சுகமோ சுமைகள்?


இது தவறாயிருந்தாலும் வாழத் தானே வருத்திக்கொள்கிறார்கள்.


யார் மிகச் சிறப்பான சுமைதாங்கி ? சொல்லுங்களேன ??.

 

2 comments:

Nila & Nithila said...

We always enjoy your pictures. They are very interesting. THANKYOU FOR SHARING THEM WITH US.

TAMIZI said...

//Nila & Nithila
said...

We always enjoy your pictures. They are very interesting. THANKYOU FOR SHARING THEM WITH US.//
its my Pleasure too Nila & Nithila.