"தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்." வாழ்க வளமுடன் !

Friday, November 03, 2006

ஜோடிப்பொருத்தம்-சரியா இருக்கா ? சொல்லுங்க?
 


 

2 comments:

C.M.HANIFF said...

Sathyaraj ok, kushboo ?

TAMIZI said...

என்ன குஷ்பூவுக்கு கோவில் கட்டினார்கள் நம் ரசிகபெருமக்கள்.
பெரியார் கோவில்கள் வேண்டாமென்றார் அவ்வளவுதான்.
இதுக்காக குஷ்பூ பொருத்தமில்லைன்னன சொல்லப்படாது.