"தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்." வாழ்க வளமுடன் !

Friday, March 23, 2007

கனவில் சென்னை!

கூவம் சுத்தப்படுத்தப்பட்டு உள் நாட்டுப்போக்குவரத்து துவங்கியது. சாலைகளினோரம் சோலைகள்....
ஒரு மெட்ரோ ரயில்...
ஒரு படகும் பின்னே மேம்பாலமும்...

No comments: